Hamara din islam libas par rai kay danay jitne ghandagi bardasht nahi kata lekin ham atraf mayn gandagi ke pahar bardasht karlete han. 

ہمارا دین اسلام لباس پر رائی کے دانے جتنی گندگی برداشت نہیں کرتا لیکن ہم اپنے اطراف میں گندگی کے پہاڑ برداشت کر لیتے ہیں
Community Verified icon

Said by: Tasleem Raza